Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, (AI, kunstmatige intelligentie) kan worden gebruikt voor een reeks van toepassingen. We kunnen zelfs onze expertise in AI combineren met onze kennis van Brain-Computer Interfacing: bijvoorbeeld om neurale netwerken te bouwen om signalen van het brein te interpreteren. Virtual Play heeft ervaring met het toepassen van deze en andere Artificial Intelligence systemen, soms gecombineerd met het Procedural Content Generation.

Wij ontwikkelen verder een toolkit voor game developers om karakters in games (NPC’s) variërend intelligent gedrag te kunnen geven. In deze tools, die gebaseerd zijn op menselijke en dierlijke gedragsleer, kan het gedrag van NPC’s tot in detail geanalyseerd en gefinetuned worden.