Game

Virtual Play producties

Virtual Play producties

Ook al hebben we met z’n allen vanuit huis gewerkt, hebben we bij Virtual Play niet stil gezeten! We zijn bezig aan de ontwikkeling van een serie minigames. Ook hebben we gewerkt aan de research & development van een aantal van onze software innovaties. Meer daarover binnenkort!

ProRail Game voltooid!

ProRail Game voltooid!

We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van een toekomst simulatie game voor ProRail. Virtual Play maakte een interactieve 3D wereld, die laat zien hoe jouw stad zich ontwikkelt tot 2050, op basis van beslissingen die je neemt voor de spoorwegen. De game is af en we zijn trots op het resultaat!

Extra bijzonder: de wereld is procedureel gegenereerd, dus elke speelsessie anders. Ons traffic systeem zorgt er bovendien voor dat al je voertuigen – hedendaags of futuristisch – zich aan de verkeersregels houden.

ProRail Game finished!

ProRail Game finished!

In the past year we’ve been busy developing a future simulation game for ProRail. Virtual Play created an interactive 3D world that shows how your city will develop to the year 2050, based on the decisions you make for the railways. The game is finished and we’re proud of the result!

An extra special detail: the world is procedurally generated, so it’s different with each play session. Our traffic system will ensure that all your vehicles – whether contemporary or futuristic ones – stick to the traffic rules.

Game about organ donation

Game about organ donation

For the Dutch Transplant Organisation we made a game about organ donation. Find the right matches for the organs. Time is ticking! 
The game is displayed as part of a permanent exhibit in Corpus Museum: Journey through the human body. The museum has been closed because of Corona measures, but it’s expected that the doors can open again soon for visitors. Our exhibits, new and old, are ready! 

Game over orgaandonatie

Game over orgaandonatie

Voor de Nederlandse Transplantatie Stichting hebben we een game gemaakt over orgaandonatie. Vind zo gauw mogelijk de juiste matches voor de organen. De tijd tikt! 
De game staat als permanente opstelling in Museum Corpus: Reis door de mens. Ook Corpus was tijdelijk weer gesloten vanwege de Coronamaatregelen. Naar verwachting kunnen de deuren binnenkort weer open voor bezoekers. Onze eerdere en nieuwe exhibits zijn er klaar voor!

Opstellingsfout! Nevobo game

Opstellingsfout! Nevobo game

Virtual Play ontwikkelde een educatieve game voor de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). Met deze game kun je jezelf trainen in het herkennen van opstellingsfouten in het veld. Een hulpmiddel bij uitstek voor scheidsrechters in opleiding, maar ook voor de spelers zelf.

De game heet “Opstellingsfout!” en is nu gratis verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play: http://onelink.to/yhuepd

Position Fault! Game

Position Fault! Game

Virtual Play has developed an educational game for the Nevobo (Dutch Volleyball Association). With this game you can train yourself to recognize positioning errors on the playing field. A great tool for referees in training, but also for players themselves.

“Position Fault!” is now available for free on mobile devices, on the Apple App Store and Google Play: http://onelink.to/umtjqr

Outranked playtest at DGG network lunch

Outranked playtest at DGG network lunch

Today is a milestone for the Dutch Game Garden networking lunch: the first playtest of a game during the online network lunch, with our social capture-the-flag game Outranked! Sign up for this event via the Dutch Game Garden.

For more information about Outranked, or to sign up as playtester for the coming sessions, check out https://outranked.net/