ProRail

ProRail Game voltooid!

ProRail Game voltooid!

We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van een toekomst simulatie game voor ProRail. Virtual Play maakte een interactieve 3D wereld, die laat zien hoe jouw stad zich ontwikkelt tot 2050, op basis van beslissingen die je neemt voor de spoorwegen. De game is af en we zijn trots op het resultaat!

Extra bijzonder: de wereld is procedureel gegenereerd, dus elke speelsessie anders. Ons traffic systeem zorgt er bovendien voor dat al je voertuigen – hedendaags of futuristisch – zich aan de verkeersregels houden.

ProRail Game finished!

ProRail Game finished!

In the past year we’ve been busy developing a future simulation game for ProRail. Virtual Play created an interactive 3D world that shows how your city will develop to the year 2050, based on the decisions you make for the railways. The game is finished and we’re proud of the result!

An extra special detail: the world is procedurally generated, so it’s different with each play session. Our traffic system will ensure that all your vehicles – whether contemporary or futuristic ones – stick to the traffic rules.